Класиране

XIV Национален фолклорен фестивал

„Рила ни гледа”, 2024 г., гр. Дупница

 

Танцови състави – I-ва възрастова група

Бронзов медал – Танцов Колектив „ПО ДРУМА” при Народно Читалище „Просвета -1904”, гр. Бухово, район Кремиковци, ръководители: Георги Христов и Виктор Георгиев

Сребърен медал –  Школа за народни танци деца до 7 години при НЧ „Просвета 1903”, гр. Бобов дол, ръководители: Бойко и Александър Седевчови

Златен медал –  Танцов състав „Терзийче” при Народно Читалище „Пробуда 1926” – с. Джерман, общ. Дупница, ръководител: Радослав Василев

 

3. ДТС „Разметанче” при НЧ „Просвета 1903”, гр. Бобов дол, ръководители: Бойко и Александър Седевчови

2. Ансамбъл „Македонци” самодеен състав от гр. Петрич, ръководители: Ралица и Иван Занчеви

1. Танцов състав „Празник”, гр. Сандански при ЦПЛР, гр. Сандански, ръководител: Михаил Митрев

 

Вокални групи –  I-ва възрастова група

 Златен медал – Квинтет „Рилски звънчета” при НЧ „Христо Ботев – 1898” гр. Рила, oбщ. Рила, ръководител: Емилия Начева

3. Трио при НЧ „Пробуда 1916”, село Мало село, ръководител: Венцислава Петрова

2. Детска Фолклорна Група „Малоселски бисери” при НЧ „Пробуда 1916”, с. Мало село, община Бобов дол, ръководител: Венцислава Петрова

1. Детска Фолклорна Група „Рилски звънчета” при НЧ „Христо Ботев-1898”, гр. Рила, общ. Рила, ръководител: Емилия Начева

 

Солисти – I възрастова група

3. Миа Михайлова Лазарова при НЧ „Разметаница 1919”, с. Големо село, общ. Бобов дол, ръководител: Йордан Станкев

3. Димитър Соколов при НЧ „Христо Ботев – 1891”, град Рила, общ. Кочериново, ръководител: Емилия Начева

 

2. Габриела Георгиева Аврамова при НЧ „Възраждане – 1921”, с. Копривлен, община Хаджидимово, ръководител: Петър Аврамов

2. Христо Бастаджийски при НЧ „Христо Ботев – 1891”, град Рила, общ. Кочериново, ръководител: Емилия Начева

 

1. Дария Георгиева Огнянова при НЧ „Пробуда – 1916”, Село Мало село, общ. Бобов дол, ръководител: Венцислава Петрова

 

Танцови състави – II-ра възрастова група

3. Детско-юношески танцов ансамбъл „Искрица” при НЧ „Витоша – 1951”, гр. София, ръководител: Евгения Гордиенко

2. Танцов състав „Празник”, гр. Сандански при ЦПЛР, гр. Сандански, ръководител: Михаил Митрев

1. ФТА „Загоровче” при Сдружение „Загоровче – град Септември”, гр. Септември, ръководители: Йордан и Цветозар Зеленгорови

 

Солисти – II-ра възрастова група

3. Виктория Валериева Димитрова, Габриела Миланова Илиева, Бориса Руси Ангелова при НЧ „Пробуда – 1916”, село Мало село, община Бобов дол, ръководител: Венцислава Петрова

2. Дария Георгиева Огнянова и Бориса Руси Ангелова при НЧ „Пробуда – 1916”, село Мало село, община Бобов дол, ръководител: Венцислава Петрова

1. Бориса Руси Ангелова при НЧ „Пробуда – 1916”, село Мало село, община Бобов дол, ръководител Венцислава Петрова

 

Танцови състави – III-та възрастова група

Златен медал –  Танцов състав „Рипни-тропни” при НЧ „Пробуда – 1916”, село Мало село, община Бобов дол, ръководител Бойко Седевчов

3. Танцова формация „Пъстра китка” при НЧ „Христо Ботев – 1901”, село Зафирово, община Главиница, област Силистра, ръководител: Стефан Станчев

2. Танцов състав „Цветница” при НЧ „Възраждане 2017”, село Ситово, ръководител: Станчо Арсов

1. ПФА „Станимака” при НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски – 1997”, град Асеновград, ръководител: Снежанка Станкова

 

Групи по народни хора, категория автентични хора

Сребърен медал – ГНХ „Тракийски ритми” при НЧ „Христо Ботев -1902”, гр. Димитровград, ръководител: Христина Костадинова-Атанасова

Златен медал – Фолклорен клуб „Подуенска китка” към НЧ „Васил Левски 1928”, гр. София, ръководител: Емилия Желева

 

3. Фолклорен танцов клуб „Пагане”, гр. Велико Търново, ръководител: Стефка Георгиева

2. Клуб за хора и народни танци „БРЕГОВЯНИ” при НЧ „Развитие – 1897”, град Брегово, област Видин, ръководител: Димитър Карчев

1. Ансамбъл „Македонци” самодеен състав от гр. Петрич, ръководители: Ралица и Иван Занчеви

 

Вокална група – III-та възрастова група

Сребърен медал:

 • Певческа фолклорна група „ТЕКЕТО” при НЧ „Втори Юни – 2004”, село Александрия, община Крушари, област Добрич, ръководител Петранка Янкова Кръстева
 • Женска фолклорна група „Вълшебни звуци” при НЧ „Зора 1990”, село Победа, област Плевен, ръководител: Надка Томова
 • Вокална група „Ситовски снахи – 2010” при НЧ „Възраждане 2017”, село Ситово, ръководител: Станчо Арсов
 • Женска певческа група село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, ръководител: Магда Стоева
 • Женска фолклорна група „Малоселски бисери” при НЧ „Пробуда 1916”, село Мало село, община Бобов дол, ръководител: Венцислава Петрова

 

Златен медал:

 • Вокална група „Шарена китка” при Съюз на слепите – гр. Петрич, ръководител: Кирил Янкулов
 • Женска фолклорна група при Пенсионерски клуб Огражден, с. Първомай, община Петрич, ръководител: Севда Веселинска
 • Певческа група „Малоселски бисери” при НЧ „Пробуда – 1916”, село Мало село, община Бобов дол, ръководител: Венцислава Петрова

 

3. Женска фолклорна група „Дупничанка” при НЧ „Пенчо Славейков – 1978”, град Дупница, ръководител: Ивайло Фильов

2. Вокална група „Горнополки” при НЧ „Пробуда 1939”, село Яхиново, община Дупница, ръководител: Ивайло Фильов

1. Мъжка Певческа Фолклорна Група „Разметаница” при НЧ „Разметаница 1919”, с. Големо село, община Бобов дол, ръководител: Йордан Станкев

 

Групи по народни хора, категория обработени хора

3. Фолклорен танцов клуб „Славяни” при Сдружение „Фолклорен клуб Славяни”, град Хасково, ръководител: Мария Малчанова

2. Фолклорен танцов клуб „Пагане”, град Велико Търново, ръководител: Стефка Георгиева

1. Клуб за хора и народни танци „Бреговяни” при НЧ „Развитие – 1897”, град Брегово, област Видин, ръководител: Димитър Карчев

 

Солисти – III-та възрастова група

Бронзов медал – Кирил Борисов Колчаков при НЧ „Разметаница 1919”, с. Големо село, община Бобов дол, ръководител: Иван Наумов

Златен медал – Любка Йонова при НЧ „Възраждане 2017”, с. Ситово, ръководител: Станчо Арсов

3. Добринка Господинова Желева при НЧ „Втори Юни – 2004”, с. Александрия, община Крушари, област Добрич, ръководител: Петранка Янкова Кръстева

2. Тодорка Стайкова Стоянова при НЧ „Втори Юни – 2004 ”, с. Александрия, община Крушари, област Добрич, ръководител: Петранка Янкова Кръстева

1. Дарина Иванова и Красимира Стоева при НЧ „Възраждане 2017”, с. Ситово, ръководител: Станчо Арсов

 

Групи народни хора, категория танци

3. ГНХ „Тракийски ритми” при НЧ „Христо Ботев – 1902”, град Димитровград, ръководител: Христина Костадинова- Атанасова

2. Фолклорен клуб „Подуенска китка” към НЧ „Васил Левски 1928”, град София, ръководител: Емилия Желева

1. Фолклорен танцов клуб „Славяни” при Сдружение „Фолклорен клуб Славяни”, град Хасково, ръководител: Мария Малчанова

 

 

Специални награди:

 

 1. Награда на Спонсорите – Певческа група „Малоселски бисери” при НЧ „Пробуда – 1916”, село Мало село, община Бобов дол, ръководител: Венцислава Петрова

 

 1. Награда на НСФ „Култура” при КНСБ – Танцов Колектив „ПО ДРУМА”, при НЧ „Просвета 1904”, гр. Бухово, район Кремиковци, ръководители: Георги Христов и Виктор Георгиев

 

 1. Награда на CIOFF-България – Клуб за народни хора „Пъстър накит”, град София, ръководител: Даниела Асенова

 

 1. Награда от името на Костадин Руйчев – Мъжка Певческа Фолклорна Група „Разметаница” при НЧ „Разметаница 1919”, с. Големо село, община Бобов дол, ръководител: Йордан Станкев

 

 1. Най-атрактивна – Детско-юношески танцов ансамбъл „Искрица” при Народно читалище „Витоша 1951”, гр. София, ръководител: Евгения Гордиенко

 

 1. Награда за най-артистична група – Фолклорен ансамбъл „Китка”, град Истибаня, РС Македония, ръководител: Стойко Митковски

 

 1. Награда за най-малък участник – Мишел Мартин Иванова ДТС „Разметнче”, град Бобов дол, ръководители: Бойко и Александър Седевчови

 

 1. Награда за най-голям участник – Цветанка Миланова Михайлова /87/ ЖФГ „Малоселски бисери”, село Мало село, ръководител: Венцислава Петрова

 

 

 

GRAND PRIX Награда на Кмета на Община Дупница, Д-р Първан Дангов

Фолклорен танцов ансамбъл „София-6” при НЧ „Витоша – 1951”, град София, ръководител: Николай Несторов

Print Friendly, PDF & Email