КРАСИРАНЕ

ІІ-РИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ

НА ОБРАБОТЕНИТЕ НАРОДНИ ХОРА

„РИЛА НИ ГЛЕДА” 2011

І. Цялостно представяне

 1. Танцов клуб „Бели брези”, гр. София с ръководител Миглена Корунова и Станислав Корунов

 1. Фолклорна формация „Мегдана” гр. Благоевград с ръководители Мая и Владислав Джибарови

 1. Сдружение „Хоро” гр. Перник с ръководител Митко Михалков

ІІ. Най-добра обработка

 1. Dance Center Vlahov гр.Благоевград с ръководител Мартин Влахов

 1. Клуб „Елица” гр. Пазарджик с ръководители Маргарита Караджова и Христо Христов

 1. Клуб „Дивля” гр. София с ръководител Димо Славчев

ІІІ. Най-оригинално автентично хоро

 1. Танцов клуб „Траке” гр. Стамболийски, с ръководител Жата Иванова

 1. Танцов състав при Народно читалище „Просвета 1920”с.Слатино с ръководител Гергана Грозданова

 1. Ансамбъл „Рила” с. Бистрица, с ръководител Кирил Амбарков

 2.  Фолклорен клуб „Луди млади” гр. Полски Тръмбеш с ръководител Мариана Стефанова

Поощрителни награди:

 • FOLK DANCE ,,SAMODIVA”–гр.Бобов дол с ръководители Бойко и Александър Седевчови

 • Танцов състав при Народно читалище „Лоза 1870” с ръководител Мирослав Георгиев

 • „Македонки” състав при НЧ”Просвета” с.Марикостиново с ръководители Таня Терзиева и Таня Алексиева

  1. Сдружение „Хоро” гр. Перник с ръководител Митко Михалков

   „Лира денс” гр. София с ръководител Лорета ДимитроваКРАСИРАНЕ  ІІ-РИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ

   НА ОБРАБОТЕНИТЕ НАРОДНИ ХОРА

   „РИЛА НИ ГЛЕДА” 2011

   І. Цялостно представяне

   1. Танцов клуб „Бели брези”, гр. София с ръководител Миглена Корунова и Станислав Корунов

   1. Фолклорна формация „Мегдана” гр. Благоевград с ръководители Мая и Владислав Джибарови

    ІІ. Най-добра обработка

  1. Dance Center Vlahov гр.Благоевград с ръководител Мартин Влахов

  1. Клуб „Елица” гр. Пазарджик с ръководители Маргарита Караджова и Христо Христов

  1. Клуб „Дивля” гр. София с ръководител Димо Славчев

   

  ІІІ. Най-оригинално автентично хоро

   

  1. Танцов клуб „Траке” гр. Стамболийски, с ръководител Жата Иванова

  1. Танцов състав при Народно читалище „Просвета 1920”с.Слатино с ръководител Гергана Грозданова

  1. Ансамбъл „Рила” с. Бистрица, с ръководител Кирил Амбарков

  3.Фолклорен клуб „Луди млади” гр. Полски Тръмбеш с ръководител Мариана Стефанова

  Поощрителни награди:

   

  • FOLK DANCE ,,SAMODIVA”гр.Бобов дол с ръководители Бойко и Александър Седевчови

  • Танцов състав при Народно читалище „Лоза 1870” с ръководител Мирослав Георгиев

  • „Македонки” състав при НЧ”Просвета” с.Марикостиново с ръководители Таня Терзиева и Таня Алексиева

  • „Лира денс” гр. София с ръководител Лорета Димитрова

[soundy button]

Музика

Print Friendly, PDF & Email