IX национален фолклорен фестивал

нa „Рила ни гледа”

09 – 10 юни 2018 г.

Мото:

„Съхраняване и популяризиране на автентичния български фолклор и стимулиране на неговото развитие в днешни дни”

Организатор на фестивала:

Община Дупница

Фестивалът се провежда под патронажа на

Кмета на Община Дупница инж. Методи Чимев

 Цели на фестивала:

Да възроди интереса към българския фолклор

Съхраняване и популяризиране на автентичния български фолклор и стимулиране на неговото развитие в днешни дни

Подпомагане на творческите контакти и обогатяване репертоара на фолклорните групи

 Регламент:

Фестивалът има конкурсен характер.

Право на участие имат:

– танцови състави, ансамбли и танцови групи, изучаващи народни хора;

– вокални групи, състави и солисти, изпълняващи български народни песни.

Участниците трябва да са с удобни за танцуване обувки (желателно е да са с фолклорни костюми).

Музикален съпровод – CD и жива музика

Представянето на всяка група е с времетраене не повече от 15 минути;

–  за танцовите състави и ансамблите се изискват 2 танца;

–  за групите, изучаващи народни хора се изискват 2 хора;

– за вокалните групи и солистите се изискват  2 песни – бърза и бавна.

Правата върху направените по време на фестивала аудио и видео записи са на организаторите.

Критерии за участие:

Автентичност, стил и характер на хората и песните;

Артистичност, емоционалност и атрактивност при изпълнението;

 Форма на фестивала:

Фестивалът има конкурсен характер.

Участниците се оценяват от компетентно жури, съгласно критериите в устава.

Класирането не подлежи на обжалване!

ЩЕ СЕ ДИСКВАЛИФИЦИРАТ КОЛЕКТИВИ, КОИТО НЕ СПАЗВАТ РЕГЛАМЕНТА, РЕДА НА ЯВЯВАНЕ И ДЕМОНСТРИРАТ БЛИЗКИ КОНТАКТИ С ЖУРИТО! 

Награден фонд:

 1. GRAND PRIX – наградата на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев.
 2. За танцовите състави и ансамблите – диплом и награда за І, ІІ и ІІІ място, за трите възрастови групи:

– 1-ва възрастова група –до 14 години;

– 2-ра възрастова група от 14 до 18 години;

– 3-та възрастова група – над 18 години.

 1. За групите, изучаващи български народни хора – диплом и награда за І, ІІ и ІІІ място в три категории:

– Най-оригинално автентично хоро;

– Най-добра обработка на фолклорно хоро;

– Танц.

 1. За вокалните групи – диплом и награда за І, ІІ и ІІІ място, за трите възрастови групи:

– 1-ва възрастова група –до 14 години;

– 2-ра възрастова група от 14 до 18 години;

– 3-та възрастова група – над 18 години.

 1. За солови изпълнения – диплом и награда за І, ІІ и ІІІ място, за трите възрастови групи:

– 1-ва възрастова група –до 14 години;

– 2-ра възрастова група от 14 до 18 години;

– 3-та възрастова група – над 18 години.

 1. Награда на „Рила спорт”
 2. Награда на ТВ „Родина”, ТВ„Запад”
 3. Награда за най-атрактивна група
 4. Награда за най-емоционална група
 5. Грамота за участие и подаръци за всички колективи

Общи условия:

Организаторите на фестивала си запазват правото да записват, видеофилмират, издават снимкови албуми или други печатни материали и да ги разпространяват с некомерсиална цел

 1. Ръководителите на колективите носят отговорност за евентуални злополуки и контузии на изпълнителите.
 2. Разходите по пребиваването на колективите –пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.
 3. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите изпълнители по време на фестивала.
 4. Участниците носят отговорност за своите костюми, реквизит и лични вещи
 5. Музикалните носители са CD и жива музика.
 6. Настаняването в хотелската база става само с предварителна заявка.
 7. Автобусите, пътуващи за фестивала трябва да отговарят на Наредба №2 от 24.04.1997г., Заповед РД-09-387/24.04.1997г., сертификат на транспортната фирма.
 8. Разходите за наградния фонд, техническото, сценично и медицинско обезпечаване се поемат от организаторите.
 9. Организаторите предвиждат мероприятия за запознаване с красивата природа на Рила планина.
 10.  Чрез полагане на своя подпис върху заявката за участие, ръководителите на всички фолклорни групи приемат условията за участие във фестивала.

 Такса за участие:

За танцовите групи: таксата участие е в размер на 6лв. за всеки член на групата, преведени по банков път. От нея са освободени само двама души – ръководителят и шофьорът.

За вокалните групи: таксата участие е в размер на 50 лв.

За соловите изпълнения: таксата участие е в размер на 10лв.

Заявка за участие:

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ РЕДА НА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ!

 1. Заявки за участие се приемат до 01.06.2018 г.
 2. Конкурсната програма ще бъде разделена в два блока:

– сутрешен блок (танцови състави и ансамбли, в трите възрастови групи, вокални групи и солисти в двете възрастови групи – до 14 г. и от 14 до 18 г.);

– следобеден блок (групи, изучаващи български народни хора в трите категории, вокални групи и солисти в трета възрастова група – над 18 г.).

 1. Всички ръководители задължително трябва да се регистрират 1 час преди започването на сутрешния или следобедния конкурсен блок, в зависимост от възрастовата група на участниците.
 2. С подаването на заявката за участие, по банков път се превежда и таксата за участие, като сканирано копие от платежното нареждане се изпраща на електронния адрес на фестивала.
 1. На 10.06.2018 г. в организирания поход до Седемте рилски езера, на Дъновистката поляна ще се вият три симетрични кръга от български народни хора. Наградените колективи ще имат възможността БЕЗПЛАТНО да ползват карти за пътуване с лифта от х.”Пионерска” до х.”Седемте Рилски езера”, а останалите колективи ще имат 50 % намаление от стойността на услугата. Всички групи предварително, задължително,  предоставят списък с трите имена и ЕГН на членовете на групата, заверен с мокър печат. При непредставяне на списъка, съответната група няма да може да се възползва от подсигурените преференциални условия, осигурени от спонсора „Рила спорт”.

Детайли за банковата сметка, по която се превежда таксата за участие:

Община Дупница

UniCredit Bulbank, гр.Дупница

IBAN – BG26UNCR70008421757076

BIC UNCRBGSF

MOЛ инж.Методи Чимев

ЕИК 000261630

вид плащане 444000

При неявяване, сумата от такса участие не се възстановява!

Print Friendly, PDF & Email