XI ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

„РИЛА НИ ГЛЕДА”

                   10-11 Юли 2021 г.                                                                                                                                                  09 – 12 Юли 2021 г.

               Национален фестивал                                                                                                                                          Международен фестивал

Мото:

„Съхраняване и популяризиране на автентичния български фолклор и стимулиране на неговото развитие в наши дни”

Организатор на фестивала:

Община Дупница

Фестивалът се провежда под патронажа на Кмета на Община Дупница инж. Методи Чимев

 Цели на фестивала:

Да възроди интереса към българския фолклор

Съхраняване и популяризиране на автентичния български фолклор и стимулиране на неговото развитие в днешни дни

Подпомагане на творческите контакти и обогатяване репертоара на фолклорните групи

 Регламент:

Фестивалът има конкурсен характер.

Право на участие имат: Самодейни състави и възпитаниците на училища по изкуствата.

 • танцови състави, ансамбли и танцови групи, изучаващи народни хора;
 • вокални групи, състави и солисти, изпълняващи български народни песни;
 • Българите в чужбина;
 • Чуждестранни колективи.

Участниците трябва да са с удобни за танцуване обувки (желателно е да са с фолклорни костюми).

Участниците биват разделени на три възрастови групи:

 • до 14 годишна възраст
 • от 14 до 20 годишна възраст
 • над 20 годишна възраст

Музикален съпровод – CD и жива музика.

Представянето на всяка група е с времетраене не повече от 15 минути;

 • за танцовите състави и ансамблите се изискват 2 танца;
 • за групите, изучаващи народни хора се изискват 2 хора;
 • за чуждестранните колективи – 2 танца (български и техни национални);
 • за вокалните групи и солистите се изискват  2 песни – бърза и бавна.

Всеки колектив, участник или зрител има правото да участва в най-новият ни конкурс наречен “Рила ни гледа през обектива”. Всички Вие ще изберете победителя, чрез харесване на най-добрата снимка от нашата Facebook страница (https://www.facebook.com/rila.ni.gleda).

Правата върху направените по време на фестивала аудио и видео записи принадлежат на организаторите!

Критерии за оценяване:

 1. Автентичност, стил и характер на хората, танците и песните.
 2. Артистичност, емоционалност и атрактивност при изпълнението.

Форма на фестивала:

 1. Фестивалът има конкурсен характер.
 2. Участниците се оценяват от компетентно жури, съгласно критериите в устава.

Класирането не подлежи на обжалване!

ЩЕ СЕ ДИСКВАЛИФИЦИРАТ КОЛЕКТИВИ, КОИТО НЕ СПАЗВАТ РЕГЛАМЕНТА, РЕДА НА ЯВЯВАНЕ И ДЕМОНСТРИРАТ БЛИЗКИ КОНТАКТИ С ЖУРИТО! 

Награден фонд:

 1. GRAND PRIX – наградата на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев.
 2. За танцови състави и ансамбли в две категории – самодейци или от училища по изкуствата. В три възрастови групи (I ВГ – до 14 г. ; II ВГ – от 14 г. до 20 г. ; III ВГ – над 20 г.).
  • Присъжда се първо, второ и трето място за отделните категории във всяка възрастова група.
 3. За групи, изучаващи български народни хора, в две категории – Български групи и Българите в чужбина. В трите направления – Най-оригинално автентично хоро; Най-добра обработка на фолклорно хоро; Танц.
  • Присъжда се първо, второ и трето място за отделните категории във всяко направление.
 4. За чуждестранните групи в две категории – български народни танци и национални танци.
  • Присъжда се първо, второ и трето място за отделните категории.
 5. За вокални групи в две категории – самодейци или от училища по изкуствата, в три възрастови групи (I ВГ – до 14 г. ; II ВГ – от 14 г. до 20 г. ; III ВГ – над 20 г.).
  • Присъжда се първо, второ и трето място за отделните категории във всяка възрастова група.
 6. За солисти в две категории – самодейци или от училища по изкуствата, в три възрастови групи (I ВГ – до 14 г. ; II ВГ – от 14 г. до 20 г. ; III ВГ – над 20 г.).
  • Присъжда се първо, второ и трето място за отделните категории във всяка възрастова група.
 7. Награда на „Спонсорите” – купа и диплом.
 8. Награда на медийните партньори – купа и диплом.
 9. Най-атрактивна група – купа и диплом.
 10. Най-артистична група – купа и диплом.
 11. Най-възрастен участник – купа и диплом.
 12. Най-малък участник – купа и диплом.

Колектив, неприсъстващ на церемонията по награждаването, бива дисквалифициран!!!

Общи условия:

Организаторите на фестивала си запазват правото да записват, видео филмират, издават снимкови албуми или други печатни материали и да ги разпространяват с некомерсиална цел

 1. Ръководителите на колективите носят отговорност за евентуални злополуки и контузии на изпълнителите.
 2. Разходите по пребиваването на колективите –пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.
 3. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите изпълнители по време на фестивала.
 4. Участниците носят отговорност за своите костюми, реквизит и лични вещи.
 5. Музикалните носители са CD и жива музика.
 6. Настаняването в хотелската база става само с предварителна заявка.
 7. Автобусите, пътуващи за фестивала трябва да отговарят на Наредба №2 от 24.04.1997г., Заповед РД-09-387/24.04.1997г., сертификат на транспортната фирма.
 8. Разходите за наградния фонд, техническото и сценично обезпечаване се поемат от организаторите.
 9. Организаторите предвиждат мероприятия за запознаване с красивата природа на Рила планина.
 10. Чрез полагане на своя подпис върху заявката за участие, ръководителите на всички фолклорни групи приемат условията за участие във фестивала.

Такса за участие:

За танцовите групи: таксата участие е в размер на 8лв. за всеки член на групата, преведени по банков път. От нея са освободени само двама души – ръководителят и шофьорът.

За вокалните групи: таксата участие е в размер на 50 лв.

За соловите изпълнения: таксата участие е в размер на 10лв.

За занаятчии на “Улица на занаятите” за двата фестивални дни 10-11.07.2021г

 • такса за 3 метра площ (50 лв. наем)
 • такса за 6 метра площ (100 лв. наем)

Банкова сметка:

IBAN: BG31RZBB91551013335331
BIC: RZBBBGSF
МОЛ: Дилиана Тошева Диканска

Заявка за участие:

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ РЕДА НА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ!

 1. Заявки за участие се приемат до 03.07.2021 г.
 2. Всички ръководители задължително трябва да се регистрират 1 час преди започването на конкурсната програма.
 3. След попълване на заявките и превеждането на такса участие, ръководителите се задължават да изпратят сканирано копие от платежното нареждане на електронния адрес на фестивала (rila_ni_gleda@mail.bg).

При неявяване, сумата от такса участие не се възстановява!

На 11.07.2021 г. в организирания поход до Седемте рилски езера. Наградените колективи ще имат възможността БЕЗПЛАТНО да ползват карти за пътуване с лифта от х. ”Пионерска” до х. ”Седемте Рилски езера”, а останалите колективи ще имат 50 % намаление от стойността на услугата. Всички групи задължително, предоставят списък с трите имена и рождена дата на участниците в похода. При непредставяне на списъка, съответната група няма да може да се възползва от преференциалните условия, осигурени от спонсора.

Print Friendly, PDF & Email